ROT-avdraget innebär att om du har utgifter för reparationer, underhåll, om- och tillbyggnader i din bostad så kan du minska din skatt med ett belopp som motsvarar hälften av utgiften för arbetet.

Skattereduktion medges med högst 50 000 kr per person och år.
Observera att du inte kan få någon reduktion för kostnader för material, utrustning och resor.

Du kan läsa mer om ROT-avdraget i Skatteverkets broschyr:
http://www.skatteverket.se/download/18.76a43be412206334b8980002476/32207_ny.pdf